Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Chuyên viên Kiểm tra Giám sát tuân thủ hoạt động quản lý rủi ro vận hành khu vực - [BAC A BANK - Ban Giám sát tuân thủ và Hỗ trợ kinh doanh khu vực]

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Ngân hàng, Quản trị rủi ro
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/07/2020
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Google Plus Lưu việc làm này

Mô Tả Công Việc

          1- Thực hiện xây dựng hệ thống chính sách, văn bản quy phạm và các văn bản liên quan đến hoạt động quản lý RRVH

 • Tham mưu Trưởng phòng quản lý khu vực miền Nam trong công tác xây dựng chiến lược quản lý rủi ro vận hành;
 • Cập nhật, đánh giá ảnh hưởng của văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý rủi ro vận hành của BAC A BANK;
 • Nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến quản lý rủi ro vận hành.

       2 - Thực hiện giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ định kỳ/đột xuất việc thực hiện và triển khai các quy định của Ngân hàng, quy định của pháp luật về nghiệp vụ: huy động, ngân quỹ, thanh toán, thẻ, kế toán, hành chính, nhân sự, DVKH, chấp hành nội quy lao động và các nghiệp vụ ngoài phạm vi của QLRR tín dụng và QLRR thị trường

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát tuân thủ định kỳ hàng năm;
 • Giám sát từ xa thông qua các công cụ phù hợp;
 • Thực hiện/phối hợp thực hiện kiểm soát tuân thủ tại các ĐVKD trong khu vực định kỳ/đột xuất về các nghiệp vụ;
 • Tham gia Đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý rủi ro vận hành tại các ĐVKD trong khu vực;
 • Thực hiện giám sát từ xa/kiểm tra tại chỗ việc triển khai thực hiện các VBQP tại các ĐVKD trong khu vực; đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch và kịp thời phát hiện các rủi ro trong hoạt động của ĐVKD và đề xuất Giám đốc Ban các biện pháp xử lý theo quy định;
 • Định kỳ lập báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ của các PGD, phòng nghiệp vụ và các CBNV thuộc các ĐVKD trong khu vực. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai sót, vi phạm và đưa ra các cảnh báo rủi ro tiềm ẩn (nếu có) nhằm hỗ trợ Giám đốc chi nhánh trong công tác quản lý RRVH tại đơn vị;
 • Theo dõi và thực hiện báo cáo kết quả thực hiện phương án khắc phục, phòng ngừa về các sự không phù hợp tại Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yếu kém, tiềm ẩn rủi ro đã được phát hiện qua kiểm tra/giám sát;
 • Tham gia góp ý kiến cho các hoạt động cải tiến quy trình/hệ thống cũng như cải tiến các bước xử lý nghiệp vụ. Đề xuất các cảnh báo, nhắc nhở nhằm giảm thiểu RRVH cũng như tăng cường văn hóa QLRRVH khu vực;
 • Phối hợp với các ĐVKD trong khai báo, thu thập các rủi ro phát sinh trong tác nghiệp tại các ĐVKD;
 • Hỗ trợ/phối hợp thực hiện lập kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ RRVH;
 • Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ, thực hiện việc triển khai hoạt động QLRR vận hành của ĐVKD trong khu vực theo đúng các quy định, quy trình, quy chế của Khối QLRR đã được ban hành;
 • Phối hợp thực hiện phân tích, rà soát đưa ra ý kiến về khía cạnh RRVH, các rủi ro tiềm ẩn đối với các sản phẩm, quy trình, hướng dẫn nội bộ của BAC A BANK trước và sau khi ban hành.

         3 - Hỗ trợ theo yêu cầu của Ban kiểm toán nội bộ giám sát việc khắc phục kết quả kiểm tra và triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động rủi ro vận hành

 • Thực hiện phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yều kém, tiềm ẩn rủi ro đã được ban kiểm toán nội bộ phát hiện;
 • Triển khai thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động QLRRVH của Ban Kiểm toán đến các ĐVKD trong khu vực;
 • Lập báo cáo kết quả hỗ trợ gửi Ban kiểm toán nội bộ.

       4-  Nhiệm vụ khác

 • Xây dựng và thực hiện các báo cáo bên trong bên ngoài liên quan đến hoạt động của Phòng;
 • Thực hiện cung cấp thông tin cho các ĐVKD trong khu vực, Khối/Ban/Trung tâm/Phòng chức năng của Hội sở chính có liên quan khi có yêu cầu;
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong quy trình có liên quan.
 • Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan;
 • Tham gia các lớp đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và trình độ nghiệp vụ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng/Ban. 

Yêu Cầu Công Việc

      1- Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành liên quan đến tài chính ngân hàng, kinh tế…
 • Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành
 • Vi tính: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (word, excel, powepoint, …)

       2 - Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất năm (gần nhất/liền kề) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro vận hành

       3- Kiến thức:

 • Có hiểu biết sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Kiến thức về Luật có liên quan đến nghiệp vụ kế toán, ngân quỹ, thanh toán, huy động

       4- Kỹ năng:

 • Có kỹ năng hoạch định, tổ chức công việc
 • Có kỹ năng về giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Có kỹ năng quản lý thời gian
 • Có kỹ năng thuyết trình
 • Có kỹ năng làm việc độc lập

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

- Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ thu hồ sơ qua email không thu hồ sơ bản cứng

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng BAC A BANK

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với BAC A BANK

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.