Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Bảo mật thông tin - [BAC A BANK -Khối Ngân hàng Số]

Work Location Ha Noi
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 - 8 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
Deadline to Apply 15/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Mục đích công việc:

 • Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo trong việc thiết kế, xây dựng và áp dụng các giải pháp an ninh, an toàn bảo mật dữ liệu thông tin cho các hệ thống phần cứng, phần mềm của Ngân hàng số BAC A BANK Alpha Bank.

Nhiệm vụ chính:

 • Lập kế hoạch, thực thi, giám sát kiểm soát và báo cáo kết quả lên Ban lãnh đạo về việc thiết kế, xây dựng và áp dụng các giải pháp liên quan đến bảo mật thông tin;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức các lớp đào tạo để nâng cao kiến thức cho các thành viên trong Phòng và Trung tâm Công nghệ thông tin;
 • Thiết kế, xây dựng các giải pháp an ninh, an toàn bảo mật dữ liệu thông tin cho hạ tầng kỹ thuật oncloud và onprem cho Ngân hàng số BAC A BANK Alpha Bank;
 • Thiết kế, xây dựng các giải pháp an ninh, an toàn bảo mật dữ liệu thông tin cho các hệ thống phần mềm như Kiosk Banking (Biometric, feelview, VTMA, v.v.), Digital Core Banking System (Digital CBS), Omni Channel, eKYC, SmartOTP, Web app, Mobile app, chatbot, callbot, v.v.
 • Thiết kế, xây dựng các giải pháp an ninh, an toàn bảo mật dữ liệu thông tin cho các hệ thống OS, servers, Micro services như Linux, Windows, Unix, Apache, IIS, Docker, Kubernettes, v.v.
 • Thiết kế, xây dựng các giải pháp an ninh, an toàn bảo mật dữ liệu thông tin cho các hệ thống phần cứng máy chủ, máy STM, switch, router, v.v.
 • Báo cáo định kỳ lên Giám đốc Khối về kết quả giám sát, kiểm soát an ninh, an toàn dữ liệu thông tin;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối.

Job Requirement

Trình độ đào tạo:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học trong/ngoài nước.

Yêu cầu kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn bảo mật hệ thống CNTT;
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý trong lĩnh vực CNTT.

Yêu cầu về chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm triển khai, quản trị, vân hành chuyên môn thực tế tại ít nhất 1 trong các lĩnh vực sau:
  • Quản lý định danh truy cập (PAM, IAM)
  • Bảo mật hệ thống mạng, an ninh mạng (Firewall, NAC, APT, NetIPS, …)
  • Bảo mật thiết bị đầu cuối (AD GPO, HIPS/HFW, Appcontrol, Web/mail, DB security,…)
  • Bảo mật dữ liệu (DLP, FAM)
 • Có khả năng truy tìm, khai thác và tấn công các lỗ hổng phần mềm;
 • Có hiểu biết về các giai đoạn bảo mật theo vòng đời phát triển ứng dụng;
 • Kiến thức kỹ thuật: UNIX, AIX, Linux, Cisco Network IDS, Cisco Host-based IDS, eTrust Access Control, ESM, và IDS. DES mã hóa, SSL, VPN, IPSec, TCP / IP, DNS và kiến trúc bảo mật web, mySQL, SpamAssassin, Nmap, Nikto, Nessus, Paros;
 • Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống phát hiện xâm nhập;
 • Hiểu biết về giao thức bảo mật, thiết kế được hạ tầng mạng; am hiểu về an ninh thông tin;
 • Có hiểu biết về các loại tấn công vào hạ tầng, dịch vụ.

Yêu cầu về kỹ năng:

 • Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ, quản lý & phát triển đội nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xử lý vấn đề tốt;
 • Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, lập kết hoạch và quản lý thời gian tốt;
 • Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới;
 • Kỹ năng triển khai các giải pháp giám sát an toàn thông tin trên môi trường điện toán đám mây;
 • Nhận thức và hành động mạnh mẽ cho việc quản trị rủi ro, đảm bảo hiệu suất và bảo mật.

Ưu tiên:

 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án bảo mật hệ thống CNTT trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử;
 • Có chứng chỉ về bảo mật của các hãng cung cấp các giải pháp đảm bảo ANTT như Microsoft/Cisco/ PaloAlto/Checkpoint…
 • Sẵn sàng gắn bó lâu dài với Khối Ngân hàng số;
 • Nhiệt huyết, nghiêm túc và khả năng tổ chức công việc cao;
 • Yêu thích công việc, chịu được áp lực, cầu tiến và có định hướng phát triển;
 • Có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

- Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ thu hồ sơ qua email không thu hồ sơ bản cứng

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.