Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng bộ phận Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Khu vực Hà Nội]

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Entry Level / Internship, Banking, Risk Division
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Mục đích Công việc:

- Hoàn thành vai trò hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động cấp tín dụng tại Chi nhánh.

- Đảm bảo hoạt động hỗ trợ tín dụng tuân thủ đầy đủ quy định của BAC A BANK.

- Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ cấp tín dụng trước, trong và sau cho vay

Nhiệm vụ chính:

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc của phòng, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu công việc được giao.

2. Phân công cán bộ trong phòng phụ trách và quản lý các hồ sơ tín dụng của Chi nhánh. Đôn đốc, nhắc nhở, giám sát cán bộ HTTD thực hiện nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng và trung thực.

3. Đánh giá, đề xuất, lựa chọn và kiến nghị xử lý, xem xét trách nhiệm của cán bộ HTTD trực thuộc phòng.

4. Rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cấp tín dụng, đối chiếu sự phù hợp và đầy đủ so với các quy định hiện hành; Kiểm tra lại các nội dung cán bộ HTTD đã nhập trong hệ thống symbol.

5. Kiểm soát và ký các chứng từ liên quan đến bảo đảm tiền vay và hợp đồng tín dụng.

6. Thực hiện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ bộ hồ sơ nhập kho về tính đầy đủ và hợp lệ trước khi cùng với lãnh đạo ĐVCV và Phụ trách phòng Kho quỹ ký niêm phong bìa hồ sơ TSBĐ.

7. Kiểm soát lại toàn bộ hồ sơ giải ngân trước khi ký nháy kiểm soát và chuyển HTTD trình lãnh đạo ĐVCV phê duyệt, kiểm soát và phê duyệt giải ngân vào tài khoản “chờ giải ngân”.

8. Kiểm tra và thực hiện duyệt hạch toán thu nợ lãi và gốc.

9. Kiểm soát việc đôn đốc và theo dõi các điều kiện và cam kết khách hàng đã thỏa thuận của khách hàng.

10. Kiểm soát lại toàn bộ hồ sơ điều chỉnh tín dụng đảm bảo sự phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ, đồng thời kiểm tra và phê duyệt các bút toán của cán bộ HTTD trên symbol.

11. Kiểm tra, giám sát việc thanh lý hợp đồng tín dụng và phê duyệt xuất tài sản bảo đảm trên hệ thống symbol.

12. Giám sát việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ tín dụng đầy đủ, chính xác, an toàn, khoa học.

Nội dung các nhiệm vụ khác

1.  Thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định của Ngân hàng nhà nước và Chính phủ để có các đề xuất liên quan đến hoạt động hỗ trợ tín dụng lên Ban lãnh đạo Chi nhánh và Hội sở.

2. Báo cáo tình hình tín dụng định kỳ và đột xuất cho Ban lãnh đạo Chi nhánh và Khối Quản lý rủi ro.

3. Đảm nhiệm các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Chi nhánh.

Job Requirement

​Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tín dụng, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

- Các khóa đào tạo:

+ Tin học: Chứng chỉ B trở lên.

+ Tiếng Anh: Chứng chỉ C trở lên, hoặc các chứng chỉ tương đương.

Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về hoạt động Ngân hàng, trong đó ít nhất 02 năm làm công việc quản lý liên quan đến công tác tín dụng và hỗ trợ tín dụng Ngân hàng.

Kiến thức chuyên môn:

- Am hiểu về pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác.

- Am hiểu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Nắm vững các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến tín dụng.

- Hiểu biết ở mức độ nhất định về các quy trình cấp tín dụng và các sản phẩm tín dụng của BACABANK

- Nắm vững cách sử dụng phần mềm Core của Ngân hàng.

Kỹ năng:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng đọc hiểu văn bản.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện.

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

- Kỹ năng quản lý rủi ro.

Thái độ:

- Tinh thần trách nhiệm cao.

- Tư cách đạo đức tốt.

- Trung thực, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

- Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.