Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Vận Hành -[BAC A BANK - Chi Nhánh Hải Phòng PGD Trần Nguyên Hãn]

Work Location Hai Phong
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 6 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Executive management
Deadline to Apply 06/08/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

Mục đích Công việc:

Quản lý toàn bộ mảng vận hành của Phòng giao dịch nhằm đảm bảo mọi hoạt động của phòng giao dịch tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, của Ngân hàng nhà nước cũng như những quy trình, quy định của Ngân hàng, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Nhiệm vụ chính:

 • Phối hợp chặt chẽ với Kiểm soát viên tại Phòng giao dịch để kiểm soát các giao dịch, đảm bảo hoạt động của Phòng giao dịch an toàn, chính xác và nhanh chóng, hạn chế rủi ro.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại điểm giao dịch, xây dựng hình ảnh và tác phong  làm việc  chuyên nghiệp của Ngân hàng.
 • Quản lý chung hoạt động Kho quỹ tại Phòng giao dịch.
 • Trực tiếp tìm kiếm khách hàng, bán hàng và hướng dẫn đội ngũ bán hàng tại đơn vị đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Ngân hàng, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Nắm rõ, tổ chức triển khai và kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản phẩm dịch vụ, chương trình thúc đẩy bán và chính sách chăm sóc khách hàng theo quy định của Ngân hàng.
 • Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và cá nhân để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.
 • Tham mưu cho Giám đốc Phòng giao dịch, Ban Giám đốc Chi nhánh về chính sách tiếp thị, mở rộng khai thác nguồn khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
 • Đào tạo và phổ biến chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng cho CBNV Phòng giao dịch.
 • Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc Phòng giao dịch giao.

Job Requirement

Yêu cầu:

 • Trình độ đào tạo: Cử nhân Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế.
 • Yêu cầu về kinh nghiệm: Ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, ưu tiên các vị trí liên quan đến vận hành.
 • Yêu cầu về kiến thức:
 • Am hiểu các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng;
 • Am hiểu các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro Ngân hàng.
 • Yêu cầu về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý:
 • Kỹ năng quản lý;
 • Kỹ năng đào tạo, kèm cặp nhân viên;
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Yêu cầu khác:
 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp và soạn thảo văn bản.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm chuyên sâu.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

- Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ thu hồ sơ qua email khhông thu hồ sơ bản cứng

People also viewed

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.