Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Vận hành - [BAB - Khu vực nội thành Hà Nội/ Sóc Sơn/Chúc Sơn/An Khánh/Ba Vì]

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Entry Level / Internship, Banking, Risk Division
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích Công việc:

Cùng với Giám đốc PGD quản lý Phòng giao dịch hoạt động an toàn, hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu Hội sở và chi nhánh giao

Nhiệm vụ chính:

 • Quản lý hoàn thành các chỉ tiêu của PGD về Huy động vốn, thu phí dịch vụ, tài khoản, thẻ, e-bank, số lượng khách hàng…
 • Chuẩn hóa và duy trì chất lượng dịch vụ tại quầy về con người ( tác phong, giao tiếp) và không gian giao dịch theo quy định của Hội sở.
 • Quản lý an toàn kho quỹ, kiểm soát rủi ro vận hành .
 • Quản lý quy trình nghiệp vụ do Hội sở quy định, phổ biến quy định mới, đào tạo và giám sát nghiệp vụ với nhân viên thuộc trách nhiệm quản lý.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan tới nghiệp vụ quản lý.

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Chi nhánh giao.

Job Requirement

Yêu cầu:

 • Trình độ đào tạo: Cử nhân Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế.
 • Yêu cầu về kinh nghiệm: Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Yêu cầu về kiến thức:
 • Am hiểu các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng;
 • Am hiểu các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro Ngân hàng.
 • Yêu cầu về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý:
 • Kỹ năng quản lý;
 • Kỹ năng đào tạo, kèm cặp nhân viên;
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Có kỹ năng bán hàng và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh.
 • Yêu cầu khác:
 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp và soạn thảo văn bản.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm chuyên sâu.

 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

People also viewed

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.