Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Kinh Doanh - [BAB - KV Hà Nội]

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Entry Level / Internship, Banking, Risk Division
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích Công việc:

Quản lý hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ của Phòng Giao dịch nhằm đảm bảo: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn, phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng; xây dựng hình ảnh, nâng cao uy tín, ảnh hưởng của ngân hàng trên địa bàn, đồng thời tuân thủ các quy định, quy trình, quản trị rủi ro và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Nhiệm vụ chính:

·         Xây dựng kế hoạch kinh doanh tín dụng bán lẻ và tổ chức triển khai thực hiện.

·         Theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch định kỳ.

·         Giao chỉ tiêu cho các nhân sự QHKH tại Phòng và giám sát việc thực hiện.

·         Đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh, chất lượng và số lượng nhân sự kinh doanh tín dụng bán lẻ tại Phòng Giao dịch.

·         Phối hợp với cấp quản lý Phòng và Chi nhánh đưa các ý kiến, đề xuất với các Đơn vị tại Hội sở về các chính sách, cơ chế hoạt động, phù hợp với việc phát triển kinh doanh trên địa bàn (sản phẩm, chính sách thúc đẩy bán, định biên nhân sự, đào tạo…).

·         Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp tại địa bàn.

·         Phối hợp với Giám đốc Phòng Giao dịch trong công tác kinh doanh hàng ngày.

.         Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Chi Nhánh, Giám đốc Phòng Giao dịch giao.

Job Requirement

Trình độ đào tạo: Cử nhân Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế.

Yêu cầu về kinh nghiệm: 

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm kinh doanh trong ngân hàng trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh tín dụng trực tiếp; đã từng quản trị danh mục khách hàng từ 50 tỷ trở lên; có thành tích bán các sản phẩm tín dụng và quản lý nợ quá hạn, thu hồi nợ tại các tổ chức tín dụng trước đó.
 • Hiểu biết về thị trường, địa bàn, có khả năng khai thác khách hàng mới.
 • Hiểu biết và nắm vững quy trình tín dụng, cách thức thẩm định tín dụng và thẩm định tài sản đảm bảo.
 • Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm quản lý.

Yêu cầu về kiến thức:

 • Am hiểu các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng;
 • Am hiểu các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro Ngân hàng; 
 • Có kiến thức về luật kinh tế và các ngành luật liên quan đến hoạt động của NHTM.

Yêu cầu về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý:

 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;
 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định;
 • Kỹ năng đào tạo, kèm cặp nhân viên;
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.

Yêu cầu khác:

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
 • Tin học: sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Chịu được áp lực công việc với cường độ cao.
 • Có tinh thần cầu tiến, trung thực, tận tâm.
 • Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa tổ chức.

  HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

  1. Hồ sơ dự tuyển:

  Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

  2. Cách thức nộp hồ sơ:

  Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

  Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

  3. Lưu ý:

  BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.