Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc Trung tâm Quản lý và Thúc đẩy bán - [BAC A BANK - Khối Doanh Nghiệp]

Work Location Ha Noi
Job Level Director
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 13/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích Công việc:

Đảm bảo các hoạt động về quản lý và phát triển khách hàng doanh nghiệp diễn ra theo đúng kế hoạch, phù hợp với mục tiêu, định hướng và chiến lược phát triển chung của Ngân hàng, của Khối Ngân hàng Bán buôn.

Nhiệm vụ chính:

 • Căn cứ vào tình hình kinh tế và kế hoạch phát triển của Khối Ngân hàng Bán buôn để xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo định hướng của Ban Lãnh đạo ngân hàng Bắc Á.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh đối với từng ĐVKD và toàn hệ thống về khách hàng doanh nghiệp, phân bổ chỉ tiêu cho từng ĐVKD; Định kỳ đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của từng đơn vị;
 • Quản lý và thúc đẩy hoạt động kinh doanh mảng KHDN thực hiện các mục tiêu kinh doanh;
 • Theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển KHDN và các chỉ tiêu của Khối Khách hàng Doanh nghiệp thông qua việc xây dựng các hệ thống báo cáo, đánh giá, quản lý và giám sát chỉ tiêu kinh doanh KHDN của ĐVKD trên toàn hệ thống;
 • Quản lý việc xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu phát triển KHDN cho từng đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống; Đầu mối định hướng kinh doanh, quản lý, khai thác và phát triển KHDN toàn hệ thống.
 • Quản lý việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả các chính sách, sản phẩm, hoạt động liên quan đến phát triển KHDN trên toàn hệ thống.
 • Quản lý và đánh giá nhân sự kinh doanh KHDN toàn hệ thống (bao gồm nhân sự kinh doanh KHDN tại Trung tâm kinh doanh/Trụ sở chi nhánh và các PGD trực thuộc) về hiệu quả và chất lượng bán hàng
 • Quản lý hoạt động duy trì và phát triển các khoản cho vay lại đối với các nguồn vốn ưu đãi trên toàn hệ thống.
 • Đưa ra các kiến nghị, giải pháp giúp các ĐVKD hoàn thành tối đa các chỉ tiêu kinh doanh đồng thời lên kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và nhất quán với mục tiêu lâu dài của Ngân hàng.
 • Phân công công việc theo phạm vi hoạt động của Trung tâm cho từng nhân viên. Nắm bắt hoạt động, phản hồi và kịp thời điều chỉnh phân công công việc.
 • Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá và nâng cao hiệu quả khai thác.
 • Quản lý và phân tích tình hình sử dụng và đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công cụ và phần mềm hỗ trợ bán hàng.
 • Cung cấp các phân tích hiệu quả kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh Khối.
 • Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được quy định.
 • Chủ trì xây dựng quy chế và quy trình làm việc của Trung tâm. Tham gia xây dựng quy chế và quy trình làm việc của Khối.
 • Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo đối với Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Trung tâm.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Khối.

Job Requirement

Trình độ đào tạo: Cử nhân Đại học (chính quy) trở lên từ các trường thuộc Khối Kinh tế, Ngân hàng.

Yêu cầu về kinh nghiệm:

Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm giữ vị trí quản lý từ trưởng phòng/chức danh tương đương trở lên trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng.

Yêu cầu chuyên môn:

 • Kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Có kiến thức sâu rộng về luật pháp và các nghiệp vụ liên quan.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm dịch vụ KHDN.
 • Nắm vững về cơ chế tổ chức, hoạt động của ngân hàng, am hiểu về nghiệp vụ tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng quản lý.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp.
 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp.

Yêu cầu khác:

 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, có khả năng trình bày văn bản.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Tư duy Logic, chính xác.
 • Trung thực, cẩn thận, khách quan, có tinh thần đoàn kết, phối hợp.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN
 • 1. Hồ sơ dự tuyển:

  Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

  2. Cách thức nộp hồ sơ:

  Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

  Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

  3. Lưu ý:

  BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

  BAC A BANK chỉ nhận hồ sơ qua email, không nhận hồ sơ bản cứng.

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.