Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc Trung tâm Quản lý dịch vụ Khách hàng và Kho quỹ - [BAC A BANK - Khối Vận hành]

Work Location Ha Noi
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Customer Service, Banking
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Mục đích Công việc:

 • Quản lý, cải tiến và phát triển chất lượng dịch vụ khách hàng và kho quỹ trên toàn hệ thống Ngân hàng.
 • Thúc đẩy các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện tại quầy của các đơn vị: huy động, thu phí, phát triển số lượng khách hàng…

Nhiệm vụ chính:

1- Lên kế hoạch hoạt động quý/ năm của Trung tâm theo chức năng. Quản lý thường xuyên công việc và nhân sự của 4 phòng trực thuộc trung tâm:

 • Phòng Quản lý và phát triển Dịch vụ Khách hàng
 • Phòng Quản lý Kho quỹ
 • Phòng sản phẩm tiền gửi
 • Call Center

2. Định hướng và tổ chức xây dưng, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản định chế liên quan đến chế độ, chính sách của các phòng nêu trên đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy định của ngành ngân hàng; phù hợp với tổ chức bộ  máy của các đơn vị; có tính canh tranh.

3. Tổ chức giám sát, đánh giá và đề xuất áp dụng chế tài đối với việc tuân thủ của các đơn vị kinh doanh khi thực hiện các quy định, quy trình của HO trong phạm vi nghiệp vụ Trung tâm được giao quản lý.

4. Đầu mối phối hợp với các đơn vị kinh doanh trong trong việc thiết kế, triển khai sản phẩm, chính sách thúc đẩy bán toàn hàng/ riêng lẻ theo địa phương để:

 • Thúc đẩy huy động vốn, thu phí, dịch vụ tài khoản, ebank, thẻ..tại các đơn vị đạt chỉ tiêu kinh doanh
 • Chăm sóc tập khách hiện hữu, xây dựng loyalty có tính hệ thống

5. Chịu trách nhiệm soạn thảo, lên nội dung đào tạo và phối hợp với Trung tâm đào tạo lập kế hoạch và triển khai đào tạo đối với các chức danh thuộc ngạch dọc quản lý nhằm nâng cao chất lượng nhân sự tại các đơn vị.

6. Tham gia vào công tác tuyển dụng của HO phù hợp với năng lực chuyên môn. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối và Ban lãnh đạo giao.

 • Đào tạo chi nhánh mới, nhân viên tân tuyển
 • Đào tạo nghiệp vụ mới, sản phẩm mới, chương chình mới
 • Đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm…
 • Theo dõi profile đào tạo của các chức danh thuộc ngành dọc quản lý

Job Requirement

Yêu cầu:

 • Trình độ đào tạo: tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Yêu cầu về kinh nghiệm: có ít nhất 09 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng, trong đó ít nhất 03 năm làm công việc quản lý liên quan đến dịch vụ khách hàng và kho quỹ.
 • Kiến thức chuyên môn:
  • Am hiểu về lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng cũng như các quy định về pháp luật có liên quan.
  • Nắm vững các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến lĩnh vực dịch vụ khách hàng, ngân quỹ và hoạt động tác nghiệp Ngân hàng.
 • Yêu cầu về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý:
  • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo;
  • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện kế hoạch;
  • Kỹ năng giao tiếp tốt;
  • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
  • Kỹ năng thuyết trình và đàm phán.
 • Yêu cầu khác:
  • Trình độ Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ C trở lên, có thể đọc hiểu văn bản và giao tiếp ở mức tốt.
  • Tin học: thành thạo tin học Văn phòng.
  • Cẩn trọng, nghiêm túc, chuyên nghiệp trong quá trình làm việc.
  • Chịu được cường độ làm việc cao và sức ép lớn.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ nhận hồ sơ qua email, không nhận hồ sơ bản cứng.

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.