Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc Ban Xử lý nợ - [BAC A BANK - Khối Quản lý tín dụng]

Work Location Ha Noi
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 10 - 15 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Executive management
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Description

 • Phối hợp cùng BAC A AMC trực tiếp tham gia tố tụng, thi hành án, chuyển hồ sơ tới Cơ quan điều tra trong quá trình xử lý nợ có vấn đề. Trực tiếp xử lý một số khoản nợ có vấn đề nếu thấy cần thiết hoặc theo quy định/chỉ đạo của Tổng Giám đốc/cấp có thẩm quyền
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia, góp ý đối với các văn bản trong hệ thống BAC A BANK và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ xử lý, thu hồi nợ;
 • Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến nghiệp vụ Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề tại BAC A BANK trình cấp thẩm quyền phê duyệt;   
 • Theo dõi, giám sát, kiểm soát các số liệu liên quan đến công tác quản lý và xử lý nợ có vấn đề của các Chi nhánh ;
 • Tham gia với tư cách đại diện Ban Xử lý nợ làm việc với HĐQT/ Ban Tổng giám đốc/cấp trên có thẩm quyền, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động xử lý nợ tại BAC A BANK.
 • Xây dựng định biên nhân sự Xử lý nợ tại các ĐVKD. Điều phối, quản lý, đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân sự thuộc Ban Xử lý nợ. Đào tạo nghiệp vụ Xử lý nợ có vấn đề đến toàn hệ thống BAC A BANK nhằm mục đích phổ biến các quy định của pháp luật, quy định của BAC A BANK liên quan đến các nghiệp vụ xử lý nợ;
 • Trình Hội đồng Xử lý rủi ro, miễn giảm lãi và các phương án xử lý nợ, phê duyệt chi phí đối với các khoản nợ toàn hệ thống và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo Ngân hàng đối với các giải pháp, phương án xử lý này.    
 • Lập kế hoạch trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với hoạt động theo chức năng nhiệm vụ Ban Xử lý nợ đảm bảo tính khả thi; xác định các mục tiêu ưu tiên của Khối trong từng thời kỳ phù hợp với định hướng chung của BAC A BANK.   
 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công, giao việc của Ban TGĐ/ HĐQT/Lãnh đạo Khối. 

Job Requirement

Trình độ đào tạo

Cử nhân đại học trở lên, chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Luật

Yêu cầu về kinh nghiệm

Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xử lý nợ hoặc lĩnh vực có liên quan, trong đó tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương

Yêu cầu chuyên môn

Hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng, đầu tư, kinh doanh bất động sản và vận dụng pháp luật;

Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN;

Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng;

Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý;

Kỹ năng đàm phán, quan hệ và giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Khả năng phân tích, tư duy logic, xử lý các tình huống phát sinh trong công việc hiệu quả

Yêu cầu khác

Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, các hàm xử lý dữ liệu;

Cẩn trọng, nghiêm túc, chuyên nghiệp trong quá trình làm việc;

Có khả năng đi công tác thường xuyên.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ thu hồ sơ qua email, không thu hồ sơ bản cứng.

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.