Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 15/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Mục đích Công việc:

Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động nhằm nhận diện, kiểm soát, cảnh báo, giảm thiểu và ngăn chặn kịp thời các rủi ro trong các hoạt động của Ngân hàng

Nhiệm vụ chính:

 • Xây dựng, cập nhật các chính sách, quy trình quản lý rủi ro hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ và NHNN;
 • Xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện khuôn khổ, chính sách, công cụ QLRRHĐ và xây dựng cơ chế phối hợp giữa 03 tuyến bảo vệ;
 • Xây dựng và giám sát thực thi quy trình quản lý sự cố/ sự kiện rủi ro hoạt động trong ngân hàng kết hợp phân tích các sự cố bên ngoài;
 • Tham gia rà soát, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát (nếu cần) đối với các sản phẩm/quy định/quy trình nghiệp vụ/ý tưởng kinh doanh có tạo ra yếu tố rủi ro hoạt động;
 • Phối hợp thực hiện quản lý rủi ro hoạt động trong lĩnh vực thuê ngoài; Thẩm định, đánh giá các rủi ro trong quy trình phát triển sản phẩm mới, hoạt động tại thị trường  mới theo các quy định, quy trình, chính sách đã ban hành của Ngân hàng;
 • Thực hiện quản lý và vận hành hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động, hướng dẫn các đơn vị có liên quan trên toàn hàng việc vận hành hệ thống này;
 • Xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch duy trì tính liên tục trong kinh doanh;
 • Xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo, cảnh báo liên quan về rủi ro hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro hoạt động trên toàn hàng;
 • Và các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

Trình độ đào tạo: Đại họctrở lên.

Yêu cầu về kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong ngành ngân hàng hoặc có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về quản lý rủi ro hoạt động/kiểm toán/kiểm soát nội bộ hoặc giữ chức vụ kiểm soát, trưởng/phó phòng dịch vụ khách hàng tại Đơn vị kinh doanh.
 • Am hiểu về quy trình kinh doanh cốt lõi và hoạt động nghiệp vụ ngân hàng. Ưu tiên ứng viên am hiểu vận hành, hạch toán hệ thống core-banking;
 • Am hiểu các phương pháp khác nhau về QLRRHĐ và áp dụng vào thực tế;
 • Thành thạo Basel II và các chính sách quản lý rủi ro hoạt động;
 • Có kiến thức về tình hình kinh tế, xã hội; kiến thức về các sản phẩm tín dụng của ngân hàng; kiến thức về các chính sách tín dụng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan.

        • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về quản lý rủi ro, kiểm toán, kiểm soát nội bộ; kinh nghiệm tư vấn các dư án về Basel/ ICCAPP cho các tổ chức tài chính hoặc các ứng viên giữ chức vụ Trưởng, phó phòng/kiểm soát dịch vụ khách hàng tại Đơn vị kinh doanh.

Yều cầu chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành liên quan ở nước ngoài.

Kỹ năng:

• Kỹ năng mềm: kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; thiết kế và soạn thảo slide, bản tin tốt.

Sử dụng ngoại ngữ: thành thạo các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, có khả năng dịch tài liệu tiếng Anh, giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh.

• Kỹ năng: giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm, xây dựng mối quan hệ và phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo

Yêu cầu khác:

• Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến;
• Nhiệt huyết, nghiêm túc và chủ động trong công việc

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ nhận hồ sơ qua email, không nhận hồ sơ bản cứng.

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.