Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý Nguồn vốn ưu đãi - [BAC A BANK - Trung tâm kinh doanh 2]

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

Mục đích Công việc:
Đảm bảo công tác quản lý và phát triển tín dụng các khoản cho vay lại từ các nguồn vốn ưu đãi (JICA, RDF II, Quỹ SMEDF,…) trong toàn hệ thống diễn ra theo đúng quy trình, quy định và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm vụ chính:

 • Tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn ưu đãi.
 • Xây dựng quy trình, quy chế nghiệp vụ quản lý các nguồn vốn ưu đãi;
 • Lập kế hoạch truyền thông và triển khai cho vay lại tới các ĐVKD.
 • Đầu mối tiếp nhận, xem xét hồ sơ, thực hiện quản lý và triển khai các khoản cho vay lại từ nguồn vốn JICA, RDFII, Quỹ SMEDF, …bao gồm:
 • Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh các thủ tục liên quan đến khoản vay từ các nguồn vốn ưu đãi;
 • Lập kế hoạch đăng ký giải ngân và thúc đẩy việc giải ngân từ các nguồn vốn ưu đãi tại Đơn vị kinh doanh.
 • Thực hiện trả nợ gốc, lãi các khoản vay lại cho các cơ quan điều hành các nguồn vốn ưu đãi (VCB, BIDV, Quỹ…);
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của BAC A BANK và các cơ quan quản lý.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng và Ban Giám đốc tại Trung tâm kinh doanh II.

Job Requirement

Yêu cầu: 

 • Trình độ đào tạo: Cử nhân Đại học các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Yêu cầu về kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp.
 • Yều cầu chuyên môn: 
  • Có kiến thức, hiểu biết cơ bản về luật pháp.
  • Am hiểu các quy định, quy chế của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực cấp tín dụng.
 • Kỹ năng: 
  • Kỹ năng xây dựng và mở rộng mối quan hệ. 
  • Kỹ năng phân tích và tổng hợp.
  • Kỹ năng làm việc nhóm.
  • Kỹ năng giao tiếp.
 • Yêu cầu khác: 
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
  • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
  • Trung thực, cẩn mật, khách quan, nhiệt tình, năng động, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

- Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ thu hồ sơ qua email không thu hồ sơ bản cứng

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.