Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Chính sách tín dụng - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 15/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Description

Mục đích công việc:

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạch định, phát triển chính sách tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Bắc Á, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan, nhằm thực hiện được các kế hoạch và mục tiêu tín dụng của Ngân hàng.

Nhiệm vụ chính:

 • Xây dựng các cơ chế, chính sách tín dụng phù hợp với chủ trương, định hướng tín dụng của Ban Điều hành, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật có liên quan như chính sách cho vay, bảo lãnh, lãi suất, tài sản bảo đảm, ….
 • Tham mưu, xây dựng và soạn thảo trình các cấp thẩm quyền ban hành các quy chế, chính sách, văn bản liên quan đến rủi ro tín dụng tại BAC A BANK như chính sách quản lý rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, …..
 • Xây dựng, kiểm định, vận hành các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống cảnh báo sớm EWS, thiết lập các hạn mức rủi ro tín dụng, mô hình theo tiêu chuẩn Basel II (PD,LGD,EAD), ...
 • Xây dựng bộ tiêu chí và định kỳ thực hiện chấm điểm xếp loại để đề xuất phân quyền phê duyệt tín dụng cho các Đơn vị kinh doanh.
 • Cập nhật các quy định, văn bản mới của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Ban và Giám đốc Khối Quản lý rủi ro.

Job Requirement

Trình độ đào tạo: tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Ngoại thương hoặc tương đương..

Yêu cầu về kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn có liên quan và 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

Yêu cầu về kiến thức:

 • Kiến thức tổng quan về ngành Ngân hàng;
 • Kiến thức chuyên sâu về chính sách tín dụng;
 • Nắm vững kiến thức về pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng.

Yêu cầu về kỹ năng mềm:

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp.

Yêu cầu khác:

 • Tin học: thành thạo tin học văn phòng.
 • Chịu được áp lực công việc với cường độ cao
 • Thường xuyên đi công tác

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ nhận hồ sơ qua email, không nhận hồ sơ bản cứng.

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.