Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Backend Developer (Java, Python, Spring) - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Số]

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Mục đích công việc:

 • Xây dựng, vận hành và phát triển ứng dụng (Backend) cho Digital Core Banking của Ngân hàng số BAC A BANK – Alpha Bank.

Nhiệm vụ chính:

 • Xây dựng và phát triển các ứng dụng (backend) cho Digital Core Banking của Ngân hàng số BAC A BANK- Alpha Bank;
 • Giám sát, khắc phục các sự cố, làm việc với các đơn vị liên quan nhằm vận hành và cải thiện hiệu suất ứng dụng;
 • Quản lý và lưu trữ các mã nguồn, tài liệu kỹ thuật của các ứng dụng;
 • Nghiên cứu và phân tích tính khả thi của các công nghệ mới liên quan đến phát triển ứng dụng;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng, Giám đốc Trung tâm CNTT, Giám đốc Khối.

Job Requirement

Yêu cầu:

Trình độ đào tạo:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin các trường đại học trong/ ngoài nước.

Yêu cầu kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ứng dụng/ services về backend.

Yêu cầu về chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ sau: Java or Python;
 • Có kinh nghiệm phát triển trên các frameworks như Spring, SpringBoot;
 • Có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, xử lý đa nhiệm, event sourcing, có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ);
 • Khả năng quản lý môi trường lưu trữ, bao gồm quản trị cơ sở dữ liệu cũng như scaling các ứng dụng (mở rộng hoặc giảm thiểu số lượng các tài nguyên máy tính được phân phối cho ứng dụng);
 • Kiến thức về các quy định liên quan đến truy cập và bảo mật;
 • Kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý phiên bản phân tán như GitHub;
 • Sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý mã nguồn, quản lý phiên bản;
 • Am hiểu các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như RDBMS hay NoSQL;
 • Hiểu biết về công nghệ web/app như HTML, CSS và JavaScript (để làm việc với kỹ sư lập trình frontend).

Yêu cầu về kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích và xử lý vấn đề tốt;
 • Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt;
 • Kỹ năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ;
 • Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới;
 • Nhận thức và hành động mạnh mẽ cho việc quản trị rủi ro, đảm bảo hiệu suất và bảo mật.

Ưu tiên:

 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án phát triển ứng dụng/ service backend trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử;
 • Sẵn sàng gắn bó lâu dài với Khối Ngân hàng số;
 • Nhiệt huyết, nghiêm túc và khả năng tổ chức công việc cao;
 • Yêu thích công việc, chịu được áp lực, cầu tiến và có định hướng phát triển;
 • Có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi qua email: nhansu@baca-bank.vn

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ thu hồ sơ qua email không thu hồ sơ bản cứng

People also viewed

BAC A BANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.